Logodelaco.ro NU mai poate fi accesat cu aceasta versiune de internet explorer.
Te rugam sa actualizezi cu o versiune mai noua sau sa incerci cu alt browser.

Regulament
Brânzomobile

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“PARADA BRANZOMOBILELOR”

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori PARADA BRANZOMOBILELOR” (denumita in continuare “Campania”) este Delaco Distribution SA denumit in continuare “Organizatorul”, cu sediul in str. Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24222.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor intra in vigoare de la data autentificarii Actului Aditional de catre Notarul Public.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/DelacoRomania sau Instagram https://www.instagram.com/delaco_romania/.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania va incepe in data de 15 Martie 2019 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 31 Martie 2019 ora 23.59, ora Romaniei.

4.2. Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 de mai jos se poate face exclusiv in perioada 15 Martie 2019 ora 00:00:00 ora Romaniei si 31 Martie 2019 ora 23.59, ora Romaniei. Orice inregistrare in afara perioadei mentionate nu va fi luata in considerare.

SECTIUNEA  5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

5.1. Produsele participante la Campanie sunt, in toate gramajele disponibile:  

– DELACO Cascaval Sofia

– DELACO Cascaval Afumat

– DELACO Cascaval Desenvis

– DELACO Cascaval Desenvis Afumat

– Delaco Cascaval DeFamilie

SECTIUNEA  6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”) cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

6.2. In situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare. 

6.4. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii DELACO Distribution, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

6.5. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

6.6. Participarea la aceasta Campanie implica punerea la dispozitia Organizatorului a anumitor date cu caracter personal, necesare exclusiv comunicarii rezultatului concursului si pentru punerea in posesie a premiilor castigate. Pentru o informare cat mai completa a drepturilor privind datele cu caracter personal Organizatorul a pus la dispozitie pe site-ul oficial (https://delaco.ro/politica-cookie/). Politica de Confidentialitate si Politica privind Securitatea Datelor cu Caracter Personal. Aceste norme ale Oganizatorului completeaza prezentul Regulament cu privire la drepturile Participantilor.

SECTIUNEA 7. PREMIILE 

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera ca premii 3 machete auto Land Rover Defender 90 1:18 Kyosho si 10 bucati Cascaval Delaco Sofia 900g.

Valoarea de piata totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 2.130 RON, inclusiv TVA.

Premiile se acorda prin tragere la sorti.

7.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

SECTIUNEA  8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

8.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

     – sa detina cont pe www.facebook.com sau pe https://www.instagram.com/. In cazul in care participantul nu are creat cont de Facebook isi poate crea unul in mod gratuit accesand siteurile mentionate anterior.

     – sa uploadeze o poza cu o masinuta si o bucata de cascaval, in comentariu la postarea de concurs #Branzomobile, de pe pagina https://www.facebook.com/DelacoRomania

– sau sa posteze in contul propriu de Facebook sau Instagram poza cu masinuta si bucata de cascaval, folosind hastagul #Branzomobile.

– sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie;

8.2. Premiile se acorda prin trageri la sorti, prin random.org in data de 2 Aprilie 2019.

8.3. Nu se vor lua in considerare inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei si care nu respecta prezentul regulament.

8.3. Lista castigatorilor este afisata dupa incheierea inscrierilor, in perioada 02.04-05.04.2019, cu afisarea numelor conturilor de facebook (username) intr-o postare pe pagina https://www.facebook.com/DelacoRomania.

8.4. Premiile se vor expedia in cel mult 10 zile lucratoare calculate de la data primirii datelor de livrare pe mesageria Facebook/mail. Premiile se vor livra prin serviciul de curierat rapid Fan Curier la adresa primita pe mail. Participantii nu trebuie sa plateasca transportul premiului.

8.5. Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participantii care se inscriu cu date incorecte sau incomplete.

8.6. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul in care premiul nu ajunge la Castigatori din cauza disparitiei sau deteriorarii lui pe drum, din cauza functionarii necorespunzatoare a serviciului de curierat.

8.9. In cazul in care Participantii refuza primirea premiului sau nu isi ridica premiul de la curier in termenul pus la dispozitie, acesta se va intoarce la Organizator si va ramane in proprietatea Organizatorului. Premiile se expediaza o singura data catre fiecare participant.

8.10. Dupa ce premiul este inmanat Participantului, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

8.11 In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului 0725 272 692 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 16.00, exclusiv sarbatorile legale) sau prin mesageria paginii de Facebook.

8.12. Premiile ramase neacordate dupa expirarea perioadei de validare a Castigatorilor ultimei extrageri raman in proprietatea Organizatorului.

9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
9.1. Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

9.2.Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European “ GDPR” (Regulamentul General Privind Protecția Datelor), Legea 190/2018   , si deciziile ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in calitate de operator inregistrat la in baza notificarii nr. 24222. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul in acest sens, explicit si neechivoc, inscriindu-se in campanie.

10.2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a persoanelor vizate, Organizatorul va asigura acestora toate drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679, cu ar fi: dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legii. . Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Brasov, str. Targului nr. 6, 505100 Codlea in atentia ofiterului responsabil cu protectia datelor (DPO), o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, sau la adresa de email: protectiedate@delaco.ro.

10.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii (Nume si prenume, numar telefon, adresa, adresa email) nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. Numele, prenumele, adresa si numarul de telefon al Castigatorilor se vor trimite la firma de curierat pentru livrarea premiilor.

10.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 Capitolul III Drepturile persoanei vizate, , urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 13), dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18),  dreptul la portabilitatea datelor  (art.20),

Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat (art. 21)

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru inscrierile in concurs in afara perioadei specificate la Sectiunea 4, pentru inscrierile cu date incorecte sau incomplete si nici pentru functionarea defectuoasa a serviciilor de curierat, de Internet/telefonie; pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet/Telefonie sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.

11.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

12.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei, in vederea completarii formularului de inscriere sau a completarii formularului cu datele de livrare, pentru castigatorii tragerilor la sorti (conform punctului 8.4.1.).

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
13.1. Numele si prenumele castigatorilor vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Toate datele cu caracter personal publicate pe pagina campaniei vor fi sterse dupa expedierea premiilor, dar nu mai tarziu de  31 Martie 2019.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv cele din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

14.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a) furtul sau distrugerea premiilor in caz de incendiu;

b) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin orice mijloace;

c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

d). defectiuni tehnice care duc la pierderi de informatii din baza de date

14.4 Enumerarea din sectiunea 14.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA  15.  LITIGII SI FRAUDE
15.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

15.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: DELACO Distribution, strada Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, Romania, in atentia „Serviciul Marketing”, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

15.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

15.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA  16.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

16.2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe http://delaco.ro.