Logodelaco.ro NU mai poate fi accesat cu aceasta versiune de internet explorer.
Te rugam sa actualizezi cu o versiune mai noua sau sa incerci cu alt browser.

REGULAMENT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Mic-dejun pufos”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori “Mic-dejun pufos” (denumita in  continuare “Campania”) este Delaco Distribution SA denumit in continuare “Organizatorul”, cu sediul  in str. Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, inregistrata la Autoritatea Nationala de  Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24222. 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare  “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a  modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.  99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu  prevederile prezentului Regulament, pe pagina de Facebook  

https://www.facebook.com/DelacoRomania si Instagram  

https://www.instagram.com/delaco_romania/.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

4.1. Campania va incepe in data de 23 noiembrie 2021 ora 08.00, ora Romaniei si se va incheia in data de 7 decembrie 2021 ora 23.59, ora Romaniei. 

4.2. Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 de mai jos se poate face exclusiv in perioada 23 noiembrie 2021 ora 08.00 ora Romaniei si 7 decembrie 2021 ora 23.59, ora Romaniei. Orice inregistrare in afara perioadei mentionate nu va fi luata in considerare. 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

5.1. Produsele participante la Campanie sunt, produsele din gama DELACO Crema de branza  pufoasa

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 

6.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite  in continuare „Participanti”) cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

6.2. In situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de  premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza  demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie inscrierile oricarui participant care s a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale  pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare. 

6.4. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii DELACO Distribution, angajatii agentiilor  implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

6.5. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si  neechivoca a prezentului Regulament. 

6.6. Participarea la aceasta Campanie implica punerea la dispozitia Organizatorului a anumitor date cu  caracter personal, necesare exclusiv comunicarii rezultatului concursului si pentru punerea in posesie  a premiilor castigate. Pentru o informare cat mai completa a drepturilor privind datele cu caracter  personal Organizatorul a pus la dispozitie pe site-ul oficial (https://delaco.ro/politica-cookie/). Politica  de Confidentialitate si Politica privind Securitatea Datelor cu Caracter Personal. Aceste norme ale  Oganizatorului completeaza prezentul Regulament cu privire la drepturile Participantilor. 

SECTIUNEA 7. PREMIILE 

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera ca premii 20 de jucarii Nici cu dimensiunea de 22  cm si 20 de brelocuri Nici cu dimensiunea de 7 cm. 

Valoarea de piata totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 1170 RON, inclusiv TVA si  transport. 

Cele 20 de jucarii mari Nici cu dimensiunea de 22 cm se acorda prin tragere la sorti iar cele 20 de  brelocuri cu dimensiunea de 7 cm vor fi alese de catre departamentul de marketing Delaco dupa  criteriul de creativitate, imagine, reteta, modul de prezentare.  

7.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. 

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

8.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele  conditii: 

 – sa detina cont pe www.facebook.com sau pe https://www.instagram.com . In cazul in care  participantul nu are creat cont de Facebook isi poate crea unul in mod gratuit accesand siteurile  mentionate anterior. 

 – pentru Facebook: participantul trebuie sa uploadeze o poza cu un mic dejun pregatit alaturi de un produs din gama Crema de Branza Pufoasa Delaco (oricare din cele 7 sortimente), in comentariu 

la postarile de concurs saptamanale de pe pagina https://www.facebook.com/DelacoRomania si sa  respecte, in mod cumulativ si urmatoarele conditii: 

• sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament;  

• sa respecte tematica, asa cum este descrisa pe canalele de comunicare a Campaniei si in  cuprinsul mesajului Campaniei; 

• profilul de Facebook al participantului sa fie setat public pe perioada de valabilitate a  Campaniei; 

• Comentariul la postarea saptamanala:  

– sa fie setat public;  

– sa nu aiba niciun fel de continut defaimator sau jignitor in general sau in mod direct  pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;  

– sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze  intimitatea, imaginea, reputatia, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei  terte persoane, societate sau entitate;  

– sa nu incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile; sa nu contina referiri  sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate;  

– sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate  intelectuala;  

– sa nu promoveze marcile de tigarete sau alte bauturi alcoolice/nonalcoolice ce nu fac  parte din tematica;  

– sa nu prezinte caracter pornografic sau nuditate;  

– sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane, in afara de  imaginea sa si a prietenilor sai, precum si profilul de Instagram al participantului; – sa nu contina imagini cu persoane minore; 

– sa nu contina imagini cu persoane aflate in stare de ebrietate sau cu persoane aflate in  situatii care prezinta un risc ridicat pentru viata / sau sanatatea participantilor. 

Doar comentariile postate care respecta criteriile de mai sus vor intra in tragerea la sorti saptamanala,  in vederea acordarii premiilor saptamanale. 

 – pentru Instagram: participantul trebuie sa posteze pe profilul personal de Instagram, avand setarile  postarii publice, o fotografie in care sa arate preparatul pentru mic dejun pregatit impreuna cu un  produs din gama Crema de Branza Pufoasa Delaco (oricare din cele 7 sortimente) folosind hashtagul  #DelacoMicDejunPufos .  

Fotografia postata:  

– sa fie setata public;  

– sa includa hashtag-ul #DelacoMicDejunPufos

– sa nu aiba niciun fel de continut defaimator sau jignitor in general sau in mod direct  pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;  

– sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze  intimitatea, imaginea, reputatia, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei  terte persoane, societate sau entitate;  

– sa nu incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile; sa nu contina referiri  sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate;  

– sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate  intelectuala;  

– sa nu promoveze marcile de tigarete sau alte bauturi alcoolice/nonalcoolice ce nu fac  parte din tematica;  

– sa nu prezinte caracter pornografic sau nuditate;  

– sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane, in afara de  imaginea sa si a prietenilor sai, precum si profilul de Instagram al participantului; – sa nu contina imagini cu persoane minore; 

– sa nu contina imagini cu persoane aflate in stare de ebrietate sau cu persoane aflate in  situatii care prezinta un risc ridicat pentru viata / sau sanatatea participantilor. 

Atat pe Facebook cat si pe Instagram, un participant se poate inscrie in fiecare saptamana de  concurs cu una sau mai multe retete, daca reteta inscrisa este diferita de cele anterioare.  

 – sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie;  

8.2. Premiile se acorda prin trageri la sorti, prin intermediul unei platforme dedicate, dupa cum  urmeaza:  

– 2 decembrie pentru postarea din 23 noiembrie 

– 8 decembrie pentru postarea din 30 noiembrie. 

La fiecare extragere in parte se vor da urmatoarele premii : 

– 10 jucarii Nici cu dimensiunea de 22 cm – 5 buc pentru participantii din Facebook si 5 buc pentru cei de pe Instagram 

– 10 brelocuri Nici cu dimensiunea de 7 cm – 5 buc pentru participantii din Facebook si 5 buc pentru cei de pe Instagram 

Se vor lua in considerare comentariile postate in comentarii la postarea de concurs/  fotografiile urcate pe profilul personal cu hashtag #DelacoMicDejunPufos, din perioada aferenta  saptamanii de concurs, nu cele postate ulterior finalizarii saptamanii in curs; exemplu: pentru  Saptamana 1 de concurs, se vor lua in considerare comentariile postate in intervalul 23 noiembrie ora  08:00 si 29 noiembrie ora 23:59; comentariile postate ulterior datei de incheiere a saptamanii de 

concurs, nu vor fi luate in considerare dat fiind ca in data de 30 noiembrie ora 08:00 incepe  Saptamana 2 de concurs pana la data de 7 decembrie 2021, ora 23:59. 

8.3. Nu se vor lua in considerare inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei si care nu respecta  prezentul regulament. 

8.3. Lista castigatorilor este afisata dupa efectuarea extragerilor, cu afisarea numelor conturilor de  facebook/Instagram intr-un comentariu la postarea de concurs din saptamana aferenta extragerii https://www.facebook.com/DelacoRomania si https://www.instagram.com/delaco_romania/. 

8.4. Premiile se vor expedia in cel mult 15 zile lucratoare calculate de la data primirii datelor de  livrare. Castigatorii vor fi contactati prin mesageria Facebook /Instagram. Premiile se vor livra prin  serviciul de curierat rapid Fan Curier la adresa primita pe email. Castigatorii vor trebui sa semneze  

un proces verbal de predare-primire in momentul preluarii premiului. Participantii nu trebuie sa  plateasca transportul premiului. 

8.5. Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participantii care se inscriu cu date incorecte sau  incomplete. 

8.6. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul in care premiul nu ajunge la Castigatori din  cauza disparitiei sau deteriorarii lui pe drum, din cauza functionarii necorespunzatoare a serviciului  de curierat. 

8.9. In cazul in care Participantii refuza primirea premiului sau nu isi ridica premiul de la curier in  termenul pus la dispozitie, acesta se va intoarce la Organizator si va ramane in proprietatea  Organizatorului. Premiile se expediaza o singura data catre fiecare participant. 

8.10. Dupa ce premiul este inmanat Participantului, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de  orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. 

8.11 In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in  Campanie, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului 0725 272 692 (numar cu tarif  normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 15.00, exclusiv sarbatorile legale) sau prin  mesageria paginii de Facebook. 

8.12. Premiile ramase neacordate dupa expirarea perioadei de validare a Castigatorilor ultimei  extrageri raman in proprietatea Organizatorului. 

9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE 

9.1. Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate  sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu  intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament. 

9.2. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in  aceasta Campanie.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

10.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor  la aceasta promotie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European “  GDPR” (Regulamentul General Privind Protecția Datelor), Legea 190/2018, si deciziile ANSPDCP  (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in calitate de  operator inregistrat la in baza notificarii nr. 24222. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in  modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima  acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului  in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de  promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar  acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul in acest sens, explicit si neechivoc, inscriindu se in campanie

10.2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor  Participantilor. La cererea expresa a persoanelor vizate, Organizatorul va asigura acestora toate  drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679, cu ar fi: dreptul de acces, dreptul de informare,  dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legii. . Pentru  exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Brasov, str. Targului  nr. 6, 505100 Codlea in atentia ofiterului responsabil cu protectia datelor (DPO), o cerere intocmita in  forma scrisa, datata si semnata, sau la adresa de email: protectiedate@delaco.ro. 

10.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii (Nume si prenume, numar  telefon, adresa, adresa email) nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul  trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si  premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de  Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul  Oficial nr. 603 din 31.08.2007. Numele, prenumele, adresa si numarul de telefon al Castigatorilor se  vor trimite la firma de curierat pentru livrarea premiilor. 

10.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.  Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 2016/679  Capitolul III Drepturile persoanei vizate, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 13), dreptul  de acces la date (art.15), dreptul de rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi  uitat”) (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat (art. 21)  

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a utiliza fotografiile primite in cadrul campaniei in scop de  marketing si promovare pe canalele de social media Facebook  

https://www.facebook.com/DelacoRomania, Instagram https://www.instagram.com/delaco_romania/. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII 

11.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru inscrierile in concurs in afara perioadei  specificate la Sectiunea 4, pentru inscrierile cu date incorecte sau incomplete si nici pentru functionarea  defectuoasa a serviciilor de curierat, de Internet/ telefonie; pierderile, intarzierile sau orice alte 

probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet/Telefonie sau conexiunea la  Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie; 

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara  inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective  vor fi anulate. 

11.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin  comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

SECTIUNEA 12. TAXE 

12.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de  catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit.  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina  exclusiva a castigatorului. De la data semnarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente  acestor premii revin castigatorului. 

12.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte  suplimentare, cu exceptia tarifelor normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a  Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului de  desfasurare a Campaniei, in vederea completarii formularului de inscriere sau a completarii  formularului cu datele de livrare, pentru castigatorii tragerilor la sorti (conform punctului 8.4.1.). 

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR 

13.1. Numele si prenumele castigatorilor vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de  Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior  modificata prin Legea nr. 650/2002. Toate datele cu caracter personal publicate pe pagina campaniei  vor fi sterse dupa expedierea premiilor, dar nu mai tarziu de 31 Decembrie 2021. 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA 

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi  controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv cele din motive independente de  vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile  asumate prin Regulament. 

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului  si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor  sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si  1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la  Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

14.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: a) furtul sau distrugerea premiilor in caz de incendiu;

b) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin orice mijloace; 

c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate  interzice sau modifica termenii acestuia; 

d). defectiuni tehnice care duc la pierderi de informatii din baza de date 

14.4 Enumerarea din sectiunea 14.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ. SECTIUNEA 15. LITIGII SI FRAUDE 

15.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi  solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile  implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. 

15.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  DELACO Distribution, strada Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, Romania, in atentia  „Serviciul Marketing”, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor  castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie. 

15.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a  sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 

15.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de  premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza  dovezilor existente. 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se  conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

16.2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul Delaco www.delaco.ro